سامانه مدیریت همایشهای علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
معاونت پژوهش و فناوری
اطلاعات مهم همایش

 • تاریخ برگزاری همایش :

  6 خردادماه 1403

 • مهلت ارسال مقاله : 20 اردیبهشت 1403
 • زمان اعلام نتیجه داوری : 26 اردیبهشت 1403


محورهای همایش

 1. حکمرانی کشاورزی و امنیت غذایی (آب و خاک)
 2. حکمرانی منابع دارویی و غذایی (دام، طیور، آبزیان)
 3. حکمرانی محیط زیست و منابع طبیعی
 4. حکمرانی منابع مورد نیاز صنایع تولیدی و صادراتی
 5. حکمرانی منابع گردشگری و صنایع دستی
 6. حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 7. حکمرانی منابع پایدار انرژی
 8. حکمرانی منابع انسانی و پشتیبانی
 9. حکمرانی منابع معدنی و فرآوری
 10. حکمرانی صنعت، تجارت و بازرگانی
پوستر همایش

نمایه شدهکارگاهها و میزگردهای همایش

 • کارگاههای آموزشی جانبی
 • راهنمای ثبت نام و شرکت در کارگاهها