سامانه مدیریت همایشهای علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
معاونت پژوهش و فناوری
فرآیند بررسی و پذیرش مقالات :

زبان مقاله می‌تواند به اختیار نویسنده‌(ها) فارسی یا انگلیسی باشد.
پذیرش نهایی مقاله‌های کامل پس از داوری نوبت دوم اعلام خواهد شد.
برای ارائه مقاله‌های کامل 30 دقیقه (20 دقیقه ارائه و 10 دقیقه پرسش و پاسخ) وقت در نظر گرفته شده است.
مقالات کامل و به صورت الکترونیک منتشر خواهند شد.
ارائه مقالات برای نویسنده‌(ها)ی داخل ایران حضوری و برای نویسنده‌(ها)‌ی خارج از ایران مجازی خواهد بود.
شرکت در این همایش شامل هزینه می باشد عدم پرداخت هزینه به منزله انصراف از شرکت در همایش می باشد.


شیوه‌نامه‌ نگارش مقالات همایش :

1. مقالات ارسالی باید پژوهشی، مستند، مستدل، و حجم آن کمتر از 6000 کلمه باشد.
2. مقالات ارائه شده، نباید همزمان به همایش دیگری فرستاده شود یا در جای دیگری چاپ شده باشد.
3. مشخصات کامل نویسنده/ نویسندگان، همراه نشانی، شماره‌ی تلفن، درجه‌ی علمی، عنوان دانشگاهی و آدرس ایمیل ذکر شود.
4. مقاله باید مشتمل بر بخش¬های: چکیده؛ کلید واژه¬ها؛ طرح مسأله؛ بدنه‌ی اصلی؛ نتیجه و فهرست منابع باشد.
5. در مقاله¬ای که بیش از یک مؤلف دارد، باید نویسنده‌ی مسئول مشخص شود.
6. همایش حق قبول یا رد، اصلاح و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬دارد.
7. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله¬ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.
8. اعمال شیوه نگارش برای چاپ مقالات ضروری است.
9. در تایپ کلمات، نیم فاصله¬ها رعایت شود (گرفتن همزمان کنترل+ خط فاصله) مانند: "می¬کند" (نیم فاصله در اینجا رعایت شده) اما در "می کند" (نیم فاصله در اینجا رعایت نشده)
10. مقالات در برنامه‌ی Word با خط BNazanin14 نوشته شود.

اطلاعات مهم همایش

  • تاریخ برگزاری همایش :

    6 خردادماه 1403

  • مهلت ارسال مقاله : 20 اردیبهشت 1403
  • زمان اعلام نتیجه داوری : 26 اردیبهشت 1403


پوستر همایش