سامانه مدیریت همایشهای علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
معاونت پژوهش و فناوری
معرفی همایش

بهره‌مندی از اندیشه اندیشمندان، صاحبنظران و استادان دانشگاهی و مشارکت آنان در حکمرانی جوامع، امری بی سابقه نیست و بررسی بسیاری از نظریات در حوزه اقتصاد و مدیریت نشانگر اثرگذاری گسترده این اندیشه‌ها در زندگی و احوالات جوامع مختلف بوده است. برگزاری کنفرانس های متعدد در دنیا و برخی کنفرانس‌ها در کشور همواره بستری را فراهم آورده است که نشان از اهمیت مباحثی از جمله بررسی ریشه‌های اداره امور عمومی، بررسی مسائل روز کشورها در عرصه خط مشی‌گذاری، بررسی و نقد شیوه های قدیمی تفکر در خصوص ساختار، شکل، قدرت سازمان ها، مسائل فراروی مدیران دولتی، حساسیت نسبت به شهروندان، مشارکت کارکنان و شهروندان در تصمیم‌گیری، توزیع عادلانه خدمات عمومی و ایجاد حق انتخاب برای شهروندان و مسئولیت اداری در قبال اثربخشی برنامه های عمومی دارد. این مباحث و موارد مشابه تحت عنوان حکمرانی مورد بحث قرار می‌گیرد و ساحت های متنوع و گسترده‌ای دارد. همایش امنیت منابع، حکمت و حکمرانی تلاش دارد در اشکال مختلف منابع ( آب، خاک، غذا، انرژی، دارو، دام، گردشگری..) حکمرانی را مورد توجه قرار دهد و بستری فراهم سازد تا کلیه زمینه های نظری و کاربردی حکمرانی از نگاه صاحب نظران، اساتید، دانش پژوهان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. و زمینه ارائه پیشنهادات کاربردی متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم آید.ساختار سازمانی همایش
رئیس همایش

دکتر قباد میمنت آبادی


کمیته اجرایی همایش

 • دکتر علی آقامحمدی
 • دکتر غزاله ادهمی
 • دکتر بابک پاساری
 • دکتر مرتضی فاتحی پور
 • مهندس راشد نصیری
 • مهندس نرگس نوری
 • مهندس هیوا همایون نژاد
 • خانم قاصدک یزدان پرست
 • خانم چنور یوسفی
کمیته علمی همایش

دبیر علمی همایش

دکتر مهدیه رئیس زاده

 • دکتر شعله درویشی
 • دکتر بابک پاساری
 • دکتر شاهین فکور
 • دکتر بهنام سلیمی
 • دکتر علی آقامحمدی
 • دکتر صلاح بهرام آرا
 • دکتر هیرش گل پیرا
 • دکتر محمود گودرزی
 • دکتر کیومرث احمدی
 • دکتر امیر شیخ احمدی
 • دکتر محمدهژیر مظفری
 • دکتر نادر محوری
 • دکتر احسان مصطفوی
 • دکتر کیوان تدین
 • دکتر کیوان فرهودی مقدم
 • دکتر زهره مشاک
 • دکتر غلامرضا عبدالله پور
 • دکتر فریدون صابری افشار
 • دکتر سپیده قره یخه
 • دکتر سید فرهاد صابر علی
 • دکتر مجید آقاعلیخانی
 • دکتر علی مختصی بیدگلی
 • دکتر کیوان کاکابرائی
 • دکتر سروش قاضی نوری
 • دکتر عباس خمسه
اطلاعات مهم همایش

 • تاریخ برگزاری همایش :

  6 خردادماه 1403

 • مهلت ارسال مقاله : 20 اردیبهشت 1403
 • زمان اعلام نتیجه داوری : 26 اردیبهشت 1403


پوستر همایش