سامانه مدیریت همایشهای علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
معاونت پژوهش و فناوری

تعرفه های شرکت در همایش :


 • هزینه ثبت نام و ارسال چکیده مقاله و بررسی و اعلام پذیرش اولیه مقالات رایگان است.
 • هزینه های شرکت در همایش به شرح جدول ذیل میباشد.
 • مورد شرح مبلغ
  هزینه داوری و پذیرش مقاله اول و دوم گواهی پذیرش و ارایه مقاله ( درج نام تمامی نویسندگان) 400 هزار تومان
  هزینه داوری و پذیرش مقاله سوم به بعد گواهی پذیرش و ارایه مقاله ( درج نام تمامی نویسندگان) 200 هزار تومان
  هزینه شرکت در همایش و دریافت گواهی شرکت (بدون ارائه مقاله) دریافت گواهی شرکت 200 هزار تومان
 • پرداخت هزینه مقاله بعد از اعلام پذیرش اولیه مقاله می باشد.
 • ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی یا پوستر به نویسندگان اعلام خواهد شد.
 • هزینه های فوق الذکر شامل اسکان نمی باشد و در صورت نیاز به اسکان با دبیرخانه همایش مکاتبه فرمائید و هزینه اسکان جداگانه لحاظ خواهد شد.


نحوه پرداخت هزینه های شرکت در همایش :


لطفا هزینه ها رو مطابق جدول فوق، به شماره کارت بانک صادرات «6378-9045-6919-6037» به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج واریز نموده و رسید واریزی را بعد از ثبت نام نهایی و ارسال مقاله در فرم زیر بارگزاری فرمائید.

فرم ارسال فیش واریزی هزینه های شرکت در همایش

این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.

این فیلد لازم است.
اطلاعات مهم همایش

 • تاریخ برگزاری همایش :

  6 خردادماه 1403

 • مهلت ارسال مقاله : 20 اردیبهشت 1403
 • زمان اعلام نتیجه داوری : 26 اردیبهشت 1403


پوستر همایش