سامانه مدیریت همایشهای علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
معاونت پژوهش و فناوری

محقق گرامی : لطفا مقالات خود را علاوه بر ثبت و ارسال از طریق فرم زیر ، به آدرس ایمیل conf@research-sdj.ir نیز ارسال فرمائید.

فرم ارسال مشخصات شرکت کنندگان در همایش و ارسال مقاله

این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.
این فیلد لازم است.

این فیلد لازم است.
اطلاعات مهم همایش

  • تاریخ برگزاری همایش :

    6 خردادماه 1403

  • مهلت ارسال مقاله : 20 اردیبهشت 1403
  • زمان اعلام نتیجه داوری : 26 اردیبهشت 1403


پوستر همایش